Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 51 in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /home/shiaac/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

گزارشی از برگزاری جلسه آزمون مصاحبه علمی سطح 4 سال تحصیلی 98-97

جلسه آزمون مصاحبه علمی سطح چهار مرکز تخصصی شیعه شناسی در تاریخ پنجم شهریور ماه 1397 برگزار شد.

مصاحبه علمی توسط اساتید کارشناس و متخصص ذیل حجج اسلام آقایان:  محرمی ،  مجتهدی، جبرئیلی، مؤدب «زیدعزهم» برگزار گردید.

داوطلبان و راه یافتگان به مصاحبه که تقریباً سه برابر ظرفیت پذیرش را تشکیل می دادند با هم به رقابت پرداخته  و از میان 21 نفر داوطلب 8 نفر در نهایت به صورت قطعی و 2 نفر به عنوان ذخیره پذیرفته شدند .

مواد مصاحبه علمی همان مواد آزمون کتبی به اضافه سوابق آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بوده است و قبول شدگان پس از معرفی به معاونت آموزش حوزه های علمیه و تایید این معاونت پذیرش نهایی شده و شیعه پژوه سطح 4 این مرکز محسوب می شوند.

شیعه پژوهان می توانند  طی 3 سال تحصیل مداوم در شش نیم سال این سطح را به پایان برسانند و پس از گذراندن واحدهای دو نیم سال و حداقل موفقیت در یک آزمون  مصاحبه درس خارج فقه و اصول برای اخذ موضوع پایان نامه  به واحد مدارک حوزه معرفی شوند.