برگزاری جلسه با سردبیر هفته نامه افق حوزه

در راستای همکاری با مراکز حوزوی و دانشگاهی، جلسه ای با حضور سردبیر هفته نام افق حوزه جناب حجت الاسلام والمسلمین عزیزی و مسئول دفتر معاونت پژوهشی فرهنگی مرکز تخصصی شیعه شناسی جناب آقای حسینی کوهساری برگزار گردید.