فصلنامه مطالعات شیعه شناختی شماره سوم

سومین شماره از مجله مطالعات شیعه شناختی با موضوعات ذیل منتشر شد.

* وظایف منتظران ظهور در آیینه دعای عهد - نویسنده: بهرام سهرابی پور

* برتری اهل بیت (ع) بر قرآن، بررسی ادله و مبانی - نویسنده : روح الدین مهدوی خواه

* واکاوی واگذاری فدک در دوران عمر بن عبدالعزیز - نویسنده: احمد محمدیان

* ادعای امامت عبدالله افلح، حقیقت یا تاکتیک - نویسنده: عبدالعلی طالبی

* بررسی مصادیق تقلید و نوآوری مذموم از دیدگاه قرآن و سنت - نویسنده: سیدابراهیم حسینی کوهساری